HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SPOR BİLİMLERİ VE EGZERSİZ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ
FİZİKSEL AKTİVİTE VE REKREASYON

UNIVERSITY OF TARTU

http://akademik.yok.gov.tr

https://tez.yok.gov.tr

https://sporbilimleri.marmara.edu.tr/

http://sportforlife.ca/

http://www.biomech.hacettepe.edu.tr/