ANAEROBİK DAYANIKLILIK

      Anaerobik dayanıklılık antrenmanları, Süratli, dinamik, çok yüksek ve maksimal yüklenmelerde organizmanın vücuttaki enerji depolarından yararlanarak herhangi bir sportif faaliyeti yürütmesidir. Bir başka deyişle çalışma süresince alınan oksijenle alınması gereken oksijen arasında bir denklik yok ise çalışma türü anaerobiktir. Organizmanın yüksek oksijen borçlanmasına rağmen çalışmaya devam edebilme yeteneğidir.

 

Anaerobik Dayanıklılığın Gelişiminde Bazı Önemli Parametereler:

1
. Kg başına Maks O2 Borcu
2.
Maks. Kas Laktatı
3.
Maks. Kan Laktatı
4.
Maks Yüklenme Sonrası Kan pH’ı
5. Kas Kütlesi
6. Kas Glikojeni

 

ANAEROBİK DAYANIKLILIK TESTİ


WINGATE ANAEROBİK GÜÇ TESTİ


Wingate anaerobik güç testi alaktasit ve laktasit anaerobik kapasitelerin ölçümü amacı ile yapılır. Bacaklar ya da kollar kullanılarak yapılan bu test için bisiklet ergometresi (kollar için uygun bisiklet ergometre) ve elektrikle uyarılan pedal sayacına ihtiyaç duyulur.

Ergonometre
direnci vücut ağırlığına göre ayarlanır. Test süresi 30sn dir ve denek bu süre içerisinde mümkün olduğu kadar hızlı pedal çevirir. Ergometre direnci teste başladıktan sonra ilk 2-3sn. içerisinde ayarlanır ve aynı zamanda saat ve elektronik pedal sayacı harekete geçirilir. Pedal sayısı her 5sn. için kayıt edilir.

Test
sonucunda alaktasit kapasite 5sn. süresince gözlenen maksimal güç(watt), laktasit kapasite ise 30sn deki toplam performans (joule) olarak hesaplanır.