İNGİLİZCEDE 10 ZAMAN VARDIR.
1-PRESENT SIMLE
2-PRESENT CONTINUOUS
3-PAST SİMLE
4-PAST CONTINUOUS
5-PRESENT PERFECT
6-PRESENT PERFECT CONTINUOUS
7-PAST PERFECT
8-FUTURE TENSES
9-FUTURE PERFECT
10-FUTURE CONTINIOUS

GENİŞ ZAMAN – PRESENT SİMPLE
A)OLUMLU CÜMLELER
I/You/We/They like hamburger.
He/She likes hamburger.
It cost a lot. (çok pahalıydı)
B)OLUMSUZ CÜMLELER
I/You/We/They don’t like hamburger.
He/She/It doesn’t like hamburger.
C)SORU CÜMLELERİ
Do I/you/we/they like hamburger?
Does he/she like hamburger?
Does it cost a lot? (çok mu pahalı?)

FİİLİN SONUNA GELEN -S AND -ES TAKISI
***-s birçok eyleme doğrudan eklenir.
work-works
***-e ile biten fiillere de -s takısı eklenir.
write-writes
***-sh, -ch, -s, -x, -o ile biten eylemler -es takısı alırlar.
-sh…… wash-washes
-ch…… catch-catches
-ss……. discuss-discusses
-x……… fax-faxes
-o…….. do-does
*** eğer bir eylem, bir ünsüz harften sonra gelen -y ile bitiyorsa, -y düşer ve eyleme -ies eklenir.
ünsüz harf+y : cry-cries
*** eğer eylem ünlü bir harften sonra gelen -y ile bitiyorsa, -s takısı doğrudan eklenir.
ünlü harf+ y : play-plays


SİMPLE PRESENT TENSE KULLANIM ALANLARI:
1-Genel Gerçekler
2-Alışkanlıklar
3-Genellikle tekrarlanan olaylar ve günlük rutin işler
4-Yönergeler ve kullanım kılavuz dili
5-Haber Başlıkları
Not: Türkçede haber başlıkları geçmiş zamanda ifade edilir.

SIKLIK ZARFLARI
always ——- 100%
usually (generally)
very often
often (frequently)
sometimes
occasionally
seldom
rarely
hardly
never ——– 0 %

ZAMAN TAMLAMALARI
on wednesdays
every
Wednesday
once a week
twice a month
every summer